Nešto o kompjuterskoj grafici

 

.....Kompjuterska grafika se dali na:

  1. rastersku kompjutersku grafiku
  2. vektorsku kompjutersku grafiku

.....Rasterska grafika je najednostavnije rečeno digitalna slika, predstavljena brojem piksela po jedinici površine. Ona ima svoju prednost kada je realističana slika u pitanju, a kvalitet se izražava rezolucijom, odnosno brojem piksela po jedinici površine. Raster možemo dobiti i tako što će mo ga kao format sačuvati iz nekog grafičkog softvera u kome smo recimo nacrtali neku ilustraciju, a ako se radi o vektorskom programu, onda imamo i tu mogućnost da iz njega izvučemo bilo koju veličinu rastera. Kod digitalne fotografije na primer, smo ograničeni rezolucijom senzora i on nam određuje kolika je maksimalna veličina rastera koju možemo da dobijemo slikanjem.


.....Vektorska grafika je grafika gde sliku dobijamo pomoću geometriskih oblika, pravih i krivih pomoću kojih opisujemo predmete i oblike na našoj ilustraciju, koristeći se nekim od softverskih alata (programa) koji služe za tu vrstu kompjuterske grafike. Ova vrsta grafike se koristi najviše za digitalni crtež tj. Ilustraciju, i kao što smo već rekli iz vektorskog formata pomoću samog softvera koji služi za vektorsku grafiku (Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape) možemo izvući bili koju veličinu (rezoluciju) rastera  naše ilustracije. Druga osobina vektorske grafike je mogućnost editovanja tj. izmena u našoj ilustraciji, pa se ova vrsta kompjuterske grafike i najviše koristi za dizajn i kompjutersko crtanje, odnosno ilustrovanje.